از تغییرات بزرگ نترسید!

شاید این جمله را بار ها توسط دوست یا آشنا یا از یک بزرگ تر شنیده باشید و فکر کنیم این فقط یک جمله نصحیت آمیز است.

اما بیاییم کمی بیشتر و از زاویه هایی دیگر به این جمله نگاه کنیم .

ما میتوانیم این جمله رو مشابه جمله هایی شبیه به  از تغییر شغل نترسید  یا از تغییر مسیر نترسید در نظر گرفت اما واقعا چرا ما به این اندازه از تغییر و تحول های بزرگ می ترسیم شاید برای اولین بار در پاسخ به این جمله بگویید ما هرگز از تغییر بزرگ نمی ترسیم، اما هر چقدر هم که ریسک پذیر باشید چنین حقیقتی را نمیتوانید انکار کنید ، اما اگر کمی بیشتر روی این موضوع دقیق شویم متوجه می شویم که از بسیاری از تغییرات در زندگیمان استقبال نخواهیم کرد، هرچند که احتمال منفی بودن این تغییرات بسیار پایین باشد.

تغییرات بزرگ در زندگی ما خود را به شکل ها و عناوین متفاوتی نشان می دهند همه ما ممکن است تغییر شغل دهیم ، ممکن است در برهه ای از زمان تغییر مکان دهیم ، از دانشگاه فارغ تحصیل می شویم ،به آرزو هایمان دست می یابیم، هر کدام از این تغییرات احساس متفاوتی به ما می دهد. حال بیاییم به زندگی به عنوان یک نرن افزارنگاه کنیم. وقتی دنیا و به تبع آننرم افزار ها  متحول می‌شود نرم‌افزارهای قدیمی ممکن است دیگر کار نکنند؛ پس باید آن‌ها را آپدیت کنید تا با محیط جدید سازگار شوند.

 شاید رویدادهای زندگیمان یا همان تغییرات بزرگ، همین آپدیت ها باشند پس باید از آن ها نترسیم.

حالا که با این تغییرات آشنا شدیم شاید هنوز تصور کنید که کنار آمدن با آن ها کار مشکلی است.

 ولی اگر مغزتان به اندازه کافی تغیرات را در زمینه‌های مختلف تجربه کند کم‌کم متوجه می‌شود که تغییر چیزی است که می‌توانید از آن جان سالم به در ببرید و یا حتی از آن سود کنید، به این ترتیب اطلاعات ثبت شده در مغزتان این نکته را بیان می‌کند که ترس غیرضروری است و دیگر از تغییرات بزرگ نخواهید ترسید.

و کلام آخر :آغاز یک تغییر در مسیر زندگی ما می تواند شروع از دست دادن یک چیز خوب و بدست آوردن یک چیز بهتر باشد.