در کسب و کار خلاقیت یکی از مهم ترین معیار های موفقیت می باشد. مشتریان کسب و کاری را می پسندند که تنوع را چاشنی کار خود کرده و از یکنواختی به دور است. در این مطلب به روش هایی برای فعال کردن قوه خلاقیت اشاره شده است که با رعایت آن ها می توان حرکتی مثبت و رو به جلو ایجاد کرد.