همه ما معتقد هستیم که همیشه حق با مشتری است، شاید همیشه اینطور نباشد. به هر حال او همیشه مشتری است و این مشتریان هستند که تصمیم می‌گیرند چه چیزی را دوست داشته باشند که ما ارائه بدهیم و چه چیز را عرضه نکنیم. تا سال ۱۹۶۰ آرایشگران خانم افرادی بودند که معمولا بدون هیچ سوالی دقیقا همان کاری را که مشتریان به آنها می گفتند انجام می دادند. این حرفه کم درآمد بود و شأن اجتماعی پایینی داشت، سالن های آرایشگری بر روی قیمت و افزایش استاندارد از طریق آموزش رقابت می کردند. در ابتدای سال ۱۹۶۰ یک آرایشگر جوان در شرق لندن تصمیم گرفت که تمام اینها را تغییر دهد. او یک سیستم کوتاه کردن موی دقیق را به این صورت که مو به طور طبیعی شکل می گیرد بدون اینکه نیاز به تنظیمات پیچیده یا تکنیک فرکردن داشته باشد را توسعه داد. بعد از پیشرفت فنی او با تکیه بر مشتریانی که موهای خود را آنطور که او تشخیص می دهد کوتاه کرده اند و نه آن گونه که خودشان می خواستند روش خود را ادامه داد. ویدال ساسون جایگاه آرایشگران را یک شبه تغییر داد. ویدال ساسون بطور شگفت انگیزی موفق بود، او در حال حاضر سالن های بسیاری در سرتاسر جهان دارد و همچنین مدرسه آرایشگری را مدیریت می کند که به آموزش آرایشگران بر اساس روش خود می پردازد. آرایشگران آموزش دیده توسط ویدال ساسون به عنوان سفیر برند وی با افتخار به خدمت رسانی به مشتریان می پردازند.