در قرن ۲۱ام، برآمدن اقتصاد خلاق را می‌بینیم. بیشتر مدیرعاملان گزارش می‌دهند خلاقیت مهم‌ترین ویژگی برای رهبری سرمایه‌گذاری‌ها است. و شرکت‌های پیشتاز در حال تغییر ماهیت کارگران دانش به کارگران خلاقیت هستند. از این رو، مدیران برای نوآوری در کسب و کار، باید یاد بگیرند خلاقیت را پرورش دهند. در این نوشتار ۷ قاعده برای مدیران خلاقیت آمده است.

در این نوشتار مطالبی را از مشهورترین کتاب‌ها و مقاله‌ها درباه‌ی خلاقیت گرفتم و نوآورانه، آنها را به شکل یک فهرست بازبینی مختصر و مفید درآوردم و به ۷ قاعده برای مدیران  نوآوری رسیدم:

۱. تنوع را پرورش دهید.

مدیران خلاقیت، مغزهای مثل هم را دوست ندارند.

۲. بازار ایجاد کنید.

مدیران‌ خلاقیت، هم‌کاری با رقیب را در شبکه‌های اجتماعی دوست دارند.

۳. به شایستگی‌ها اتکا کنید.

مدیران‌ خلاقیت، پذیرای شبکه‌های اجتماعی و مسابقه‌های شایسته‌سالاری هستند.

۴. پیش‌بینی نکنید.

مدیران‌  خلاقیت، خیلی از راه‌ها را باز می‌گذارند.

۵. محل کار را به‌روز کنید.

مدیران   خلاقیت، روی محیط کار می‌کنند.

۶. محدودیت‌ها را تغییر دهید.‌

مدیران  خلاقیت، از اکتشاف بهترین استفاده را می‌کنند.

۷ مرزها را باز کنید.

مدیران  خلاقیت، به جای فاصله گرفتن، وصل می‌شوند.

به عبارت دیگر، به عنوان یک مدیرعامل، باید خودتان سازمان را خلاقانه طراحی کنید.

یکی از پرتکرارترین سوال‌های مدیرعامل این است: “چگونه می‌توانم شرکتم را خلاق‌تر نوآورترکنم؟”

زیاد سخت نیست.

تنها مستلزم تشکیل تیم‌های میان وظیفه‌ای از کارکنان، حمایت از نظرهای واگرا، کم کردن تاکید بر سلسله‌مراتب و سمت‌های شغلی، ایجاد بازارهای داخلی تبادل ایده‌، فرصت دادن به سناریوهای چندگانه، برنامه‌ریزی برای آینده‌ی نامعلوم، میدان دادن به خلاقیت در محل کار، بهینه‌سازی یادگیری به جای نتایج، و شفافیت بیش‌تر و اسرار کم‌تر است.

چیزی که سخت است شهامت طراحی نوآورانه و خلاقانه‌ی کسب و کار است.