در گذشته اغلب افراد بر این باور بودند که میتوان ایده های کاری را در قالب شغل آزاد پیاده سازی نمود و کار آزاد را منعطف تر از کارمندی می پنداشتند اما برخی دیگر بر این باور بودند که کار آزاد دردسرهای زیادی داشته و یا به دلیل عدم وجود سرمایه کافی کارمندی را برمیگزیدند. چرا که کار آزاد ساعت کاری بیشتری را در هفته نیاز دارد تا کارمندی مثلا کارمندی برای مادران و زنان مناسب تر است از این جهت که ایام هفته را تمام و کمال سر کار نیستند.

در ادامه مطلب، مزایا و معایب مشاغل دولتی و آزاد را بررسی میکنیم.

مزایای شغل دولتی

1- کارمند هر ماه حقوق دریافت می کند و درگیر نوسانات بازار نمی شود.
2- ساعات کاری مشخصی برای کارمندان تعریف شده و اضافه کاری در ادارات دولتی اصولا اجباری نیست و برای ساعت به ساعت اضافه کاری نیز حقوق پرداخت می شود.
3- خیلی از استرس هایی را که کارفرما برای روزهای آتی کار دارد به کارمند وارد نیست.
4- اساسا امنیت شغلی بیشتری نسبت به مشاغل بخش خصوصی دارند، چون از قوانین خاصی پیروی می کنند و هر کسی بیاید نمی تواند به راحتی راجع به اخراج افراد تصمیم بگیرد.

معایب شغل دولتی

1- در مشاغل دولتی چون مدیران معمولا برای مدتی منصوب می شوند و پس از آن جای خود را به دیگری می دهند، نظارت کافی وجود ندارد و بسیار پیش می آید که افراد به میل خود رفتار کنند.
2- فرآیند اضافه حقوق در نهادهای دولتی معمولا طولانی است و در سال زیاد پیش نمی آید.
3- برای افراد کم تجربه و کم درآمد ممکن است کارمندی نتواند توان برآوردن تمام نیازهای مالی شان را داشته باشد.

مزایای شغل آزاد

1- شما کارفرما ندارید و خود کارفرمای خودتان هستید، ساعت های کاری شما توسط خودتان تنظیم میشود.
2- به عنوان یک آزادکار، شما کنترل بیشتری بر روی کار خود دارید. اگر کار خاصی را دوست نداشتید می توانید به سادگی آن را رد کنید.
3- در مشاغل آزاد شخص مدیر، معمولا تصمیم به اضافه کردن حقوق افراد می گیرد و هم انگیزه شان را برای کار بیشتر می کند و هم به معیشتشان می رسد.

معایب شغل آزاد

1- عدم تعادل سود و زیان در بازارهای نقدیه
2- افرادی که کار آزاد دارند مثل کارمندان از مرخصی های زایمان، ساعت بیکاری و طرح های بازنشستگی برخوردار نیستند.

سخن آخر

مزایا و معایب شغل های دولتی و آزاد را بررسی کردیم. اما بهتر است بدانید که شغل هر انسانی تاثیر بسزایی در روند زندگی و خواهد داشت. به عبارتی دیگر شغل شما می تواند روند زندگیتان را بر وفق مرادتان بچرخاند و یا آن را خدشه دار نماید. پس بهتر است روحیات و علایق خود را  ملاک قرار دهید تا بهترین ارتباط را با کارتان برقرار نمایید. اگر شخصیتی با هیجان بالا و چالشی دارید می توانید شغل آزاد را برگزینید. و اگر به روند های یکسان متمایل هستید می توانید در پی بدست آوردن شغلی دولتی باشید.