سرپرست و رهبر یک گروه در موفقیت مجموعه تا چه اندازه تأثیر گذار است؟

 ناکارآمدی یک مجموعه را تا چه حد می‌توان ناشی از نحوه سرپرستی آن دانست و تعویض سرپرست یا شیوه نظارت تا چه حد می‌تواند باعث تغییر در بازده و عملکرد یک مجموعه شود؟

در واقع میتوانیم بگوییم
مدیر پروژه،نقش حیاتی در رهبری یک تیم پروژه برای دستیابی به اهداف پروژه را ایفا می کند. این نقش به وضوح در سراسر پروژه قابل مشاهده است. بسیاری از مدیران پروژه از مرحله آغازین تا مرحله اختتام آن درگیر پروژه هستند. با این حال، در برخی از سازمان ها، مدیر پروژه ممکن است در فعالیت های ارزیابی و تجزیه و تحلیل قبل از شروع مرحله آغازین پروژه نیز دخالت داشته باشد. این فعالیت ها ممکن است شامل همفکری با مدیران ارشد در مورد یافتن مسیر های برای پیشبرد اهداف استراتژیک سازمان، بهبود عملکرد آن و یا بر آوردن نیازهای مشتریان باشد.

از وظایف یک سرپرست خوب که میتواند به موفقیت پروژه کمک کند میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

1) تحلیل وضعیت کنونی کسب و کار(برمبنای SWOT و سایر ابزارهای تحلیل سازمانی)

2) وضعیت کنونی صنعت و پیش­ بینی­ های رشد.

3) وضعیت توسعه رقبا.

4)  منابع اصلی درامد شرکت(خطوط کسب و کار کنونی)

5) بانک اطلاعات مشتریان.

6)  فرصت بازار جدید و کشف نشده.

7)  گستره محصولات و خدماتی که در بستر آن­ها می­توان خطوط کسب وکار را توسعه داده و خطوط کسب و کار کنونی را تکمیل کرد.

8)  چشم انداز بلندمدت شرکت.

9) فهرست هزینه ها و گزینه ­های موجود برای صرفه جویی در هزینه­ ها.

از موارد و توضیحاتی که بیان شد نتیجه میگیریم که  سرپرست و رهبر میتواند در موفقیت گروه تأثیر گذار باشد.